Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky   
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.

SOUHRN  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ   

pro činnost jednotek požární ochrany

Aktualizace: Prosinec 2016, 13. vydání

Důležité informace


 CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMŮCKA VELITELE
jednotky požární ochrany

 

PRVNÍ POMOC
modelové situace

(video v mp4)

 

 

CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

Technický výcvik

číslo název datum vydání
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
15. 8. 2007
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 15. 8. 2007
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 15. 8. 2007
     
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí,
přenášení technických prostředků a metodika výcviku
15. 8. 2007
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 15. 8. 2007
3 / OBEC Signály pro dodávku vody
Varovné signály
15. 8. 2007
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
15. 8. 2007
5 / OBEC Výcvik s hadicemi 15. 8. 2007
  
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 15. 8. 2007
2 / DR5 Postavení družstva 1+5 15. 8. 2007
3 / DR5 Nástupy družstva 15. 8. 2007
4 / DR5 Nástupy družstva za a před stroj
Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
15. 8. 2007
5 / DR5 Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel 15. 8. 2007
6 / DR5 Přívodní vedení 15. 8. 2007
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy 15. 8. 2007
8 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
15. 8. 2007
9 / DR5 Útočný proud B 15. 8. 2007
10 / DR5 Prodlužování a zkracování útočných proudů
Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
15. 8. 2007
11 / DR5 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS 15. 8. 2007
12 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 15. 8. 2007
13 / DR5 Dopravní vedení s přenosným navijákem 15. 8. 2007
14 / DR5 První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C 15. 8. 2007
15 / DR5 Útočný vysokotlaký proud 15. 8. 2007
16 / DR5 Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí 15. 8. 2007
17 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 15. 8. 2007
18 / DR5 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
15. 8. 2007
19 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
15. 8. 2007
20 / DR5 Výcvik s přívěsy 15. 8. 2007
21 / DR5 První útočný proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
15. 8. 2007
22 / DR5 Výcvik se seskokovou matrací 15. 8. 2007
23 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 15. 8. 2007
     
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 15. 8. 2007
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 15. 8. 2007
3 / DR3 Přívodní vedení 15. 8. 2007
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 15. 8. 2007
5 / DR3 Útočný proud od rozdělovače 15. 8. 2007
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje
Jednoduché vedení C od hydrantu
15. 8. 2007
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Útočný proud s pěnou na přiměšovač
15. 8. 2007
8 / DR3 Jednoduché vedení s přenosným navijákem 15. 8. 2007
9 / DR3 Dopravní vedení s přenosným navijákem
Útočný proud s přenosným navijákem
15. 8. 2007
10 / DR3 Útočný vysokotlaký proud 15. 8. 2007
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
15. 8. 2007
 12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí 15. 8. 2007
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 15. 8. 2007
14 / DR3 Výcvik s přívěsy 15. 8. 2007
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
15. 8. 2007
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
15. 8. 2007

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 15. 8. 2007
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 15. 8. 2007
3 / PŘV Pořadové cviky na místě 15. 8. 2007
4 / PŘV Pohyb
Obraty a otáčení za pochodu
15. 8. 2007
5 / PŘV Nástupové tvary družstva 15. 8. 2007
6 / PŘV Pochodové tvary družstva 15. 8. 2007
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
15. 8. 2007
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
Pozdrav a oslovení tvaru
Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
Příchod k nadřízeném mimo tvar na povel
15. 8. 2007
9 / PŘV Vzdávání pocty 15. 8. 2007
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
Podávání hlášení
Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
Převzetí odměny
15. 8. 2007
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru 15. 8. 2007
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu 15. 8. 2007
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 15. 8. 2007
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek PO 15. 8. 2007
15 / PŘV Nástupy družstev k soutěži 15. 8. 2007

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání
1 / VÝŠ Základy lanové techniky
Uzly
15. 8. 2007
2 / VÝŠ Sebejištění
Pracovní polohování
15. 8. 2007
3 / VÝŠ Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění 15. 8. 2007
4 / VÝŠ Slanění 15. 8. 2007
5 / VÝŠ Jištění další osoby 15. 8. 2007
6 / VÝŠ Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou 15. 8. 2007
7 / VÝŠ Jištění a sebejištění v záchranném koši 12. 12. 2012

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 42/2007 generálního ředitele HZS ČR 15. 8. 2007
  Pokyn č. 43/2007 generálního ředitele HZS ČR 15. 8. 2007
  Pokyn č. 56/2012 generálního ředitele HZS ČR 12. 12. 2012

 


 

BOJOVÝ ŘÁD
jednotek požární ochrany
taktické postupy

 

Obecné zásady

číslo název datum vydání
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2007
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2007
3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2007
4 / O Doprava na místo zásahu 4. 12. 2006
5 / O Příjezd na místo zásahu 29. 10. 2001
6 / O Průzkum 30. 11. 2007
7 / O Záchrana osob 29. 10. 2001
8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2007
9 / O Záchrana majetku 29. 10. 2001
10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2007
11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2007
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2007
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 22. 12. 2004
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 4. 12. 2006
Nebezpečí
číslo název datum vydání
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 29. 10. 2001
2 / N Nebezpečí infekce 29. 10. 2001
3 / N Nebezpečí intoxikace 29. 10. 2001
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření 21. 12. 2016
5 / N Nebezpečí opaření 29. 10. 2001
6 / N Nebezpečí pádu 21. 12. 2016
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 29. 10. 2001
8 / N Nebezpečí poleptání 29. 10. 2001
9 / N Nebezpečí popálení 29. 10. 2001
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 29. 10. 2001
11 / N Nebezpečí přehřátí 29. 10. 2001
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") 29. 10. 2001
13 / N Nebezpečí udušení 29. 10. 2001
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 21. 12. 2016
15 / N Nebezpečí utonutí 29. 10. 2001
16 / N Nebezpečí výbuchu 29. 10. 2001
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 29. 10. 2001
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 29. 10. 2001
19 / N Nebezpečí ztráty orientace 29. 10. 2001
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 29. 10. 2001
21 / N Nebezpečí na železnici 29. 10. 2001
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 22. 12. 2004
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2007

Řízení

číslo název datum vydání

1 / Ř

Řízení zásahu 30. 11. 2007
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2007
3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2007
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2007
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2007
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 31. 10. 2002
7 / Ř Organizace místa zásahu 31. 10. 2002
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2007
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 31. 10. 2002
10 / Ř Uzavření místa zásahu 31. 10. 2002
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 31. 10. 2002
12 / Ř Zpráva o zásahu 31. 10. 2002

Ochrana obyvatelstva

číslo název datum vydání
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 2. 12. 2011
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 2. 12. 2011
3 / Ob Varování obyvatelstva 2. 12. 2011
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 2. 12. 2011
5 / Ob Objektová evakuace 2. 12. 2011
6 / Ob Plošná evakuace 2. 12. 2011
7 / Ob Evakuační středisko 2. 12. 2011
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 2. 12. 2011
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 2. 12. 2011

Požární zásah

číslo název datum vydání
1 / P Zdolávání požáru 29. 10. 2001
2 / P Požární útok 29. 10. 2001
3 / P Požární obrana 29. 10. 2001
4 / P Zásobování vodou 29. 10. 2001
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 29. 10. 2001
6 / P Hašení požáru za silného větru 29. 10. 2001
7 / P Hašení požáru za siného mrazu 29. 10. 2001
8 / P Hašení požáru při silném zakouření 29. 10. 2001
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře 29. 10. 2001
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře 29. 10. 2001
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 29. 10. 2001
12 / P Hašení bytových požárů 29. 10. 2001
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 29. 10. 2001
14 / P Požáry garáží 29. 10. 2001
15 / P Požáry střešních konstrukcí 29. 10. 2001
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 29. 10. 2001
17 / P Požáry na stavbách 29. 10. 2001
18 / P Požáry na polích 29. 10. 2001
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 29. 10. 2001
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 29. 10. 2001
21 / P Lesní požáry 29. 10. 2001
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 29. 10. 2001
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 29. 10. 2001
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 29. 10. 2001
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V 21. 12. 2016
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 22. 12. 2004
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 28. 12. 2005
28 / P Požáry zemědělských objektů 28. 12. 2005
29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2007
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 28. 12. 2005
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 28. 12. 2005
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2007
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 28. 12. 2005
34 / P Požáry hořlavých prachů 28. 12. 2005
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 28. 12. 2005
36 / P Hašení požárů hromad uhlí 28. 12. 2005
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 28. 12. 2005
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 28. 12. 2005
39 / P Požáry v divadlech 4. 12. 2006
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
41 / P Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 4. 12. 2006
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 4. 12. 2006
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
45 / P Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice 30. 11. 2007
46 / P Plynárenská zařízení, Těžební sondy 12. 12. 2012
47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem 12. 12. 2012
48 / P Požáry fotovoltaických elektráren 12. 12. 2012
49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem 21. 12. 2016

Součinnost

číslo název datum vydání
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 29. 10. 2001
2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2007
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
5 / S Zásah pod trakčním vedením 29. 10. 2001
6 / S Zásah v železničním tunelu 29. 10. 2001
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 22. 12. 2004
8 / S Zásah v silničním tunelu 4. 12. 2006
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev 4. 12. 2006
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 4. 12. 2006
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2007
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2007
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2007
14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby 21. 12. 2016

Dopravní nehody

číslo název datum vydání
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 2. 12. 2011
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 22. 12. 2004
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 22. 12. 2004
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 22. 12. 2004
5 / D Automobily s palivem CNG, LPG 12. 12. 2012
6 / D Automobily s hybridním pohonem 12. 12. 2012

Nebezpečné látky

číslo název datum vydání
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 22. 12. 2004
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 22. 12. 2004
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
6 / L Dekontaminační prostor 22. 12. 2004
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 22. 12. 2004
8 / L Dekontaminace biologických látek 22. 12. 2004
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 21. 12. 2016
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 22. 12. 2004
11 / L Ropné havárie - norné stěny 22. 12. 2004
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 22. 12. 2004
13 / L Zápalné láhve 22. 12. 2004
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 28. 12. 2005
15 / L Zásahy s únikem čpavku (amoniku) 21. 12. 2016
16 / L Zásahy s únikem chlóru 2. 12. 2011

Tecnický zásah

číslo název datum vydání
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 28. 12. 2005
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 28. 12. 2005
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 21. 12. 2016
6 / T Svahové deformace (sesuvy) 21. 12. 2016
7 / T Havarijní kácení dřevin 21. 12. 2016
8 / T Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením 21. 12. 2016

Prováděcí předpisy

Pokyn č. 40/2001 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 29. 10. 2001
Pokyn č. 38/2002 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 31. 10. 2002
Pokyn č. 52/2004 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 22. 12. 2004
  Pokyn č. 46/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 28. 12. 2005
  Pokyn č. 42/2007 generálního ředitele HZS ČR 15. 8. 2007
  Pokyn č. 61/2007 generálního ředitele HZS ČR 30. 11. 2007
  Pokyn č. 42/2011 generálního ředitele HZS ČR 2. 12. 2011
  Pokyn č. 57/2012 generálního ředitele HZS ČR 12. 12. 2012
  Pokyn č. 61/2016 generálního ředitele HZS ČR 21. 12. 2016

 
ŘÁDY

odborných služeb

 

Řád analogové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS SIAŘ 42/04 20. 10. 2004
Řád strojní služby HZS ČR SIAŘ 9/06 13. 3. 2006
Řád technické služby SIAŘ 62/16 21. 12. 2016
Řád chemické služby + změna SIAŘ 30/06
SIAR 58/13
22. 12. 2006
31.12.2013

KONSPEKTY
odborné přípravy

 

Požární taktika - základy požární taktiky

číslo název
1 - 1 - 01 Proces hoření
1 - 1 - 02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)
1 - 1 - 03 Nežádoucí hoření - požár  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 04 Parametry požáru
1 - 1 - 05 Produkty hoření
1 - 1 - 06 Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 08 Organizace a řízení zásahu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 09 Požární útok, požární ochrana  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 10 Výměna plynů při požáru
1 - 1 - 11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru

Požární taktika - záchranné práce

číslo název
1 - 2 - 01 Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 2 - 02 Záchrana osob z výšky
1 - 2 - 03 Záchrana osob z demolic a závalů
1 - 2 - 04 Vyprošťování osob z výtahů
1 - 2 - 05-1 Práce na vodě - teoretická příprava  
1 - 2 - 05-2 Práce na vodě - práce na klidné hladině  
1 - 2 - 05-3 Práce na vodě - práce na tekoucí vodě  
1 - 2 - 05-4 Práce na zamrzlých hladinách a tocích  
1 - 2 - 06 Záchrana osob při požárech  
1 - 2 - 07 Záchrana zavalených a zasypaných osob  

Požární taktika - hasební prostředky

číslo název
1 - 3 - 01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
1 - 3 - 02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA  
1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

 

číslo název
2 - 01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu
2 - 02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou  / 2. aktualizované vydání /
2 - 03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů
2 - 04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání  
2 - 05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F  

Požární taktika - věcné prostředky

číslo název
3-1-01 Používání  vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany

Dopravní nehody

číslo název
4-2-01 Konstrukce vozidel
4-2-02 Pracovní postupy při vyprošťování  
4-2-03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování  
4-2-04 Taktika zásahu při dopravních nehodách  
4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)  

 

METODIKA
pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
 

 

  2014
SIAŘ 3/14 27. 1. 2014
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 25/09 8. 6. 2009
SIAR 57/13 20. 12. 2013

NORMY ZNALOSTÍ

TEZE (témata) ODBORNÉ PŘÍPRAVY

 

Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku pro funkce

- Hasič

Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - strojník Č.j. MV-3270-2/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - technik chemické služby Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik chemické služby, chemik Č.j. MV-3270-4/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel čety Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku
- Hasič Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která disponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-8/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která nedisponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-9/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik technické služby a chemické služby Č.j. MV-3270-10/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik ochrany obyvatelstva Č.j. MV-3270-11/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva a velitel jednotky SDH Č.j. MV-3270-12/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Teze (témata) odborné přípravy pro funkce
- Hasič Č.j. MV-3270-13/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník Čj. MV-3270-14/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách
hasičských záchranných sborů podniků a členů  vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

SIAR 53/13
19. 12. 2013

 

Kurz vedoucích a velitelů složek IZS (K-IZS), Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 7. 9. 2016
 

Koncepce vzdělávání HZS ČR na roky 2016 - 2021, Č.j. MV-158426-2/PO-PVP-2016

15. 12. 2016

METODIKA
pro činnost na místě zásahu

OSTATNÍ

 

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ
uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV,
Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR,
Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
 se stavem ke dni 1. lednu 2017

    

   
  1996
SIAŘ 39/01 19. 10. 2001
SIAŘ 32/02 23. 9. 2002
  30. 6. 2003
  21. 4. 2005
SIAŘ 15/06 3. 4. 2006
SIAŘ 26/07
SIAŘ 17/10
SIAŘ 27/16
27. 4. 2007
11. 3. 2010
26. 4. 2016
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 33/08 19. 8. 2008
SIAŘ 46/08 26. 11. 2008
 • Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost
  příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek
  tělesné zdatnosti a tělesné přípravy + změna + změna

SIAŘ 58/08
SIAŘ 39/14
SIAŘ 55/14
30. 12. 2008
19. 8. 2014
17. 12. 2014
SIAŘ 7/09
SIAR 34/10
3.2.2009
22. 6. 2010
SIAŘ 36/09
SIAŘ 13/10
SIAR 44/11
25. 8. 2009
22. 2. 2010
6. 12. 2011
SIAŘ 10/10 11. 2. 2010
SIAR 41/12 15. 11. 2012
SIAR 43/12
SIAŘ 24/16
19. 11. 2012
13. 4. 2016
SIAR 48/12 28. 11. 2012
SIAR 52/12 4. 12. 2012
SIAR 3/13
SIAR 1/14
16. 1. 2013
14. 1. 2014
SIAR 4/13
SIAŘ 20/16
18. 1. 2013
30. 3. 2016
SIAR 7/13 11. 2. 2013
SIAR 10/13 19. 2. 2013
SIAR 11/13 19. 2. 2013
SIAR 15/13 5. 3. 2013
SIAR 16/13 5. 3. 2013
SIAR 21/13 18. 3. 2013
SIAR 31/13 14. 5. 2013
SIAR 43/13 20. 9. 2013
SIAR 45/13
SIAŘ 25/16
25. 9. 2013
19. 4. 2016
SIAR 46/13
SIAŘ 49/14
7. 10. 2013
3. 11. 2014
SIAR 54/13 19. 12. 2013
SIAR 56/13 20. 12. 2013
SIAR 57/13
oprava
20. 12. 2013
27. 1. 2014
  X. 2013
SIAŘ 11/14 25. 2. 2014
SIAŘ 36/14 29. 7. 2014
SIAŘ 38/14
SIAŘ 58/14
14. 8. 2014
19. 12. 2014
SIAŘ 42/14 25. 8. 2014
SIAŘ 43/14 25. 8. 2014
SIAŘ 6/15 4. 2. 2015
SIAŘ 7/15 6. 2. 2015
SIAŘ 9/15 18. 2. 2015
SIAŘ 15/15 8. 4. 2015
  X. 2015
SIAŘ 37/15 17. 12. 2015
  17. 12. 2015
  17. 12. 2015
SIAŘ 8/16 4. 2. 2016
SIAŘ 10/16 7. 3. 2016
SIAŘ 13/16
SIAŘ 21/16
7. 3. 2016
31. 3. 2016
SIAŘ 39/16 1. 8. 2016
SIAŘ 49/16 29.11.2016
 • Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2017 (Č.j. MV-147415-2/PO-IZS-2016)
            -
  příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS podniků na úseku operačního řízení
            - příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR
            - členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků
            - Mistrovství HZS ČR, která budou uspořádána v roce 2017
            - štábů HZS krajů a štábu MV-generálního ředitelství HZS ČR

  9. 11. 2016

KATALOGOVÝ SOUBOR
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

 

STČ-01/IZS 22. 12. 2004
01.2015
STČ-02/IZS 1. 7. 2007
STČ-03/IZS 25. 11. 2013
STČ-04/IZS 19. 12. 2016
STČ-05/IZS 12. 12. 2006
 • Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-30465/PO-IZS-2011)

STČ-06/IZS 11 / 2011
STČ-07/IZS 3 / 2010
STČ-08/IZS 11. 2. 2009
STČ-09/IZS 12 / 2016
STČ-10/IZS 1. 11. 2008
STČ-11/IZS 31. 3. 2011
STČ-12/IZS 7 / 2012
12/2015
STČ-13/IZS 1. 7. 2013
 • AMOK - útok aktivního střelce (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-68191/PO-IZS-2013)

STČ-14/IZS 1 / 2014
STČ-15/IZS 12 / 2015

 

POMŮCKA
velitele
jednotky požární ochrany


Úvodní stránka + aktuální seznam
(Aktualizace: Prosinec 2016)

Dopravní nehody

11/2007

3/2009

3/2009

Kontrolní list

6/2010

6/2010

12/2014

12/2014
12/2014
12/2014
12/2014

12/2014

12/2014

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

6/2010

6/2010

11/2011

12/2012

12/2012

12/2014

Nebezpečné látky

3/2008

3/2008

3/2008

5/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

11/2011

Signály / Návody

11/2007

11/2007

11/2007

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

Zdravotnická
pomoc

12/2012

12/2012

12/2012

Slovník

5/2010

5/2009

5/2009

5/2010

12/2016

5/2010

11/2011

11/2011

12/2016


PRVNÍ POMOC
modelové situace

 

- Vyšetření a zajištění zraněné osoby do příjezdu ZZS (video v mp4)

2013

- Ukázky imobilizace a transportu (video v mp4)

2013

- Otevření uzavřených prostor (video v mp4)

2013

- Ošetření popálené a intoxikované osoby při požáru (video v mp4)

2013

- Dopravní nehoda (video v mp4)

2013

- Použití metody START u dopravní nehody autobusu (video v mp4)

2013

- První pomoc při zásahu s výskytem nebezpečné látky (video v mp4)

2013

Důležité informace

Tento souhrn předpisů vznikl s využitím grantu
Ministerstva vnitra České republiky.

Tvorbu a aktualizaci CD-ROM provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.
Kontakt: Ing. Martin Žaitlik (GSM 602 794 666)

Použito ilustrační foto - zdroj internet.