Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky   
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.

SOUHRN  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ   

pro činnost jednotek požární ochrany

Aktualizace: Leden 2019, 15. vydání

Důležité informace


 



CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMŮCKA VELITELE
jednotky požární ochrany

 

PRVNÍ POMOC
modelové situace

(video v mp4)

 

 

CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

Technický výcvik

číslo název datum vydání
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
15. 8. 2007
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 15. 8. 2007
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 15. 8. 2007
     
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí,
přenášení technických prostředků a metodika výcviku
15. 8. 2007
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 15. 8. 2007
3 / OBEC Signály pro dodávku vody
Varovné signály
15. 8. 2007
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
15. 8. 2007
5 / OBEC Výcvik s hadicemi 15. 8. 2007
  
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 15. 8. 2007
2 / DR5 Postavení družstva 1+5 15. 8. 2007
3 / DR5 Nástupy družstva 15. 8. 2007
4 / DR5 Nástupy družstva za a před stroj
Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
15. 8. 2007
5 / DR5 Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel 15. 8. 2007
6 / DR5 Přívodní vedení 15. 8. 2007
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy 15. 8. 2007
8 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
15. 8. 2007
9 / DR5 Útočný proud B 15. 8. 2007
10 / DR5 Prodlužování a zkracování útočných proudů
Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
15. 8. 2007
11 / DR5 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS 15. 8. 2007
12 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 15. 8. 2007
13 / DR5 Dopravní vedení s přenosným navijákem 15. 8. 2007
14 / DR5 První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C 15. 8. 2007
15 / DR5 Útočný vysokotlaký proud 15. 8. 2007
16 / DR5 Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí 15. 8. 2007
17 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 15. 8. 2007
18 / DR5 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
15. 8. 2007
19 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
15. 8. 2007
20 / DR5 Výcvik s přívěsy 15. 8. 2007
21 / DR5 První útočný proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
15. 8. 2007
22 / DR5 Výcvik se seskokovou matrací 15. 8. 2007
23 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 15. 8. 2007
     
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 15. 8. 2007
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 15. 8. 2007
3 / DR3 Přívodní vedení 15. 8. 2007
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 15. 8. 2007
5 / DR3 Útočný proud od rozdělovače 15. 8. 2007
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje
Jednoduché vedení C od hydrantu
15. 8. 2007
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Útočný proud s pěnou na přiměšovač
15. 8. 2007
8 / DR3 Jednoduché vedení s přenosným navijákem 15. 8. 2007
9 / DR3 Dopravní vedení s přenosným navijákem
Útočný proud s přenosným navijákem
15. 8. 2007
10 / DR3 Útočný vysokotlaký proud 15. 8. 2007
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
15. 8. 2007
 12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí 15. 8. 2007
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 15. 8. 2007
14 / DR3 Výcvik s přívěsy 15. 8. 2007
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
15. 8. 2007
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
15. 8. 2007

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 15. 8. 2007
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 15. 8. 2007
3 / PŘV Pořadové cviky na místě 15. 8. 2007
4 / PŘV Pohyb
Obraty a otáčení za pochodu
15. 8. 2007
5 / PŘV Nástupové tvary družstva 15. 8. 2007
6 / PŘV Pochodové tvary družstva 15. 8. 2007
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
15. 8. 2007
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
Pozdrav a oslovení tvaru
Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
Příchod k nadřízeném mimo tvar na povel
15. 8. 2007
9 / PŘV Vzdávání pocty 15. 8. 2007
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
Podávání hlášení
Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
Převzetí odměny
15. 8. 2007
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru 15. 8. 2007
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu 15. 8. 2007
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 15. 8. 2007
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek PO 15. 8. 2007
15 / PŘV Nástupy družstev k soutěži 15. 8. 2007

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání
1 / VÝŠ Základy lanové techniky
Uzly
15. 8. 2007
2 / VÝŠ Sebejištění
Pracovní polohování
15. 8. 2007
3 / VÝŠ Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění 15. 8. 2007
4 / VÝŠ Slanění 15. 8. 2007
5 / VÝŠ Jištění další osoby 15. 8. 2007
6 / VÝŠ Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou 15. 8. 2007
7 / VÝŠ Jištění a sebejištění v záchranném koši 12. 12. 2012

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 42/2007 generálního ředitele HZS ČR 15. 8. 2007
  Pokyn č. 43/2007 generálního ředitele HZS ČR 15. 8. 2007
  Pokyn č. 56/2012 generálního ředitele HZS ČR 12. 12. 2012

 


 

BOJOVÝ ŘÁD
jednotek požární ochrany
taktické postupy

 

Obecné zásady

číslo název datum vydání
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2017
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2017
3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2017
4 / O Doprava na místo zásahu 30. 11. 2017
5 / O Příjezd na místo zásahu 30. 11. 2017
6 / O Průzkum 30. 11. 2017
7 / O Záchrana osob 30. 11. 2017
8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2017
9 / O Záchrana majetku 30. 11. 2017
10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2017
11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2017
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2017
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 30. 11. 2017
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
Nebezpečí
číslo název datum vydání
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 30. 11. 2017
2 / N Nebezpečí infekce 30. 11. 2017
3 / N Nebezpečí intoxikace 30. 11. 2017
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření 30. 11. 2017
5 / N Nebezpečí opaření 30. 11. 2017
6 / N Nebezpečí pádu 30. 11. 2017
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 30. 11. 2017
8 / N Nebezpečí poleptání 30. 11. 2017
9 / N Nebezpečí popálení 30. 11. 2017
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
11 / N Nebezpečí přehřátí 30. 11. 2017
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") 30. 11. 2017
13 / N Nebezpečí udušení 30. 11. 2017
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 30. 11. 2017
15 / N Nebezpečí utonutí 30. 11. 2017
16 / N Nebezpečí výbuchu 30. 11. 2017
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 30. 11. 2017
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 30. 11. 2017
19 / N Nebezpečí ztráty orientace 30. 11. 2017
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 30. 11. 2017
21 / N Nebezpečí na železnici 30. 11. 2017
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 30. 11. 2017
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2017

Řízení

číslo název datum vydání

1 / Ř

Řízení zásahu 30. 11. 2017
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2017
3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2017
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2017
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2017
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 30. 11. 2017
7 / Ř Organizace místa zásahu 30. 11. 2017
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2017
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 30. 11. 2017
10 / Ř Uzavření místa zásahu 30. 11. 2017
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 30. 11. 2017
12 / Ř Zpráva o zásahu 30. 11. 2017

Ochrana obyvatelstva

číslo název datum vydání
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 30. 11. 2017
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 30. 11. 2017
3 / Ob Varování obyvatelstva 30. 11. 2017
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 30. 11. 2017
5 / Ob Objektová evakuace 30. 11. 2017
6 / Ob Plošná evakuace 30. 11. 2017
7 / Ob Evakuační středisko 30. 11. 2017
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 30. 11. 2017
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 30. 11. 2017

Požární zásah

číslo název datum vydání
1 / P Zdolávání požáru 30. 11. 2017
2 / P Požární útok 30. 11. 2017
3 / P Požární obrana 30. 11. 2017
4 / P Zásobování vodou 30. 11. 2017
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 30. 11. 2017
6 / P Hašení požáru za silného větru 30. 11. 2017
7 / P Hašení požáru za siného mrazu 30. 11. 2017
8 / P Hašení požáru při silném zakouření 30. 11. 2017
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře 30. 11. 2017
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře 30. 11. 2017
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 30. 11. 2017
12 / P Hašení bytových požárů 30. 11. 2017
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 30. 11. 2017
14 / P Požáry garáží 30. 11. 2017
15 / P Požáry střešních konstrukcí 30. 11. 2017
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 30. 11. 2017
17 / P Požáry na stavbách 30. 11. 2017
18 / P Požáry na polích 30. 11. 2017
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 30. 11. 2017
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 30. 11. 2017
21 / P Lesní požáry 30. 11. 2017
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 30. 11. 2017
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 30. 11. 2017
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 30. 11. 2017
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V 30. 11. 2017
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 30. 11. 2017
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 30. 11. 2017
28 / P Požáry zemědělských objektů 30. 11. 2017
29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2017
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 30. 11. 2017
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 30. 11. 2017
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2017
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 30. 11. 2017
34 / P Požáry hořlavých prachů 30. 11. 2017
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 30. 11. 2017
36 / P Hašení požárů hromad uhlí 30. 11. 2017
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 30. 11. 2017
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 30. 11. 2017
39 / P Požáry v divadlech 30. 11. 2017
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
41 / P Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 30. 11. 2017
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 30. 11. 2017
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
45 / P Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice 30. 11. 2017
46 / P Plynárenská zařízení, Těžební sondy 30. 11. 2017
47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017
48 / P Požáry fotovoltaických elektráren 30. 11. 2017
49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017

Součinnost

číslo název datum vydání
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 30. 11. 2017
2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2017
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017
5 / S Zásah pod trakčním vedením 30. 11. 2017
6 / S Zásah v železničním tunelu 30. 11. 2017
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 30. 11. 2017
8 / S Zásah v silničním tunelu 30. 11. 2017
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev 30. 11. 2017
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 30. 11. 2017
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2017
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2017
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2017
14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby 30. 11. 2017

Dopravní nehody

číslo název datum vydání
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 30. 11. 2017
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 30. 11. 2017
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 30. 11. 2017
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
5 / D Automobily s palivem CNG, LPG 30. 11. 2017
6 / D Automobily s hybridním pohonem 30. 11. 2017

Nebezpečné látky

číslo název datum vydání
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 30. 11. 2017
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 30. 11. 2017
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
6 / L Dekontaminační prostor 30. 11. 2017
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 30. 11. 2017
8 / L Dekontaminace biologických látek 30. 11. 2017
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 30. 11. 2017
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 30. 11. 2017
11 / L Ropné havárie - norné stěny 30. 11. 2017
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 30. 11. 2017
13 / L Zápalné láhve 30. 11. 2017
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 30. 11. 2017
15 / L Zásahy s únikem čpavku (amoniku) 30. 11. 2017
16 / L Zásahy s únikem chlóru 30. 11. 2017
17 / L Dekontaminace nebezpečných chemických látek 30. 11. 2017

Tecnický zásah

číslo název datum vydání
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 30. 11. 2017
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 30. 11. 2017
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 30. 11. 2017
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 30. 11. 2017
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 30. 11. 2017
6 / T Svahové deformace (sesuvy) 30. 11. 2017
7 / T Havarijní kácení dřevin 30. 11. 2017
8 / T Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením 30. 11. 2017

Prováděcí předpisy

Pokyn č. 41/2017 generálního ředitele HZS ČR 30. 11. 2017

 
ŘÁDY

odborných služeb

 

Řád analogové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS SIAŘ 42/04 20. 10. 2004
Řád strojní služby HZS ČR SIAŘ 56/18 10. 12. 2018
Řád technické služby HZS ČR SIAŘ 62/16 21. 12. 2016
Řád chemické služby HZS ČR SIAŘ 6/17 31. 1. 2017

KONSPEKTY
odborné přípravy

 

Požární taktika - základy požární taktiky

číslo název
1 - 1 - 01 Proces hoření
1 - 1 - 02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)
1 - 1 - 03 Nežádoucí hoření - požár  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 04 Parametry požáru
1 - 1 - 05 Produkty hoření
1 - 1 - 06 Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 08 Organizace a řízení zásahu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 09 Požární útok, požární ochrana  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 10 Výměna plynů při požáru
1 - 1 - 11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru

Požární taktika - záchranné práce

číslo název
1 - 2 - 01 Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 2 - 02 Záchrana osob z výšky
1 - 2 - 03 Záchrana osob z demolic a závalů
1 - 2 - 04 Vyprošťování osob z výtahů
1 - 2 - 05-1 Práce na vodě - teoretická příprava  
1 - 2 - 05-2 Práce na vodě - práce na klidné hladině  
1 - 2 - 05-3 Práce na vodě - práce na tekoucí vodě  
1 - 2 - 05-4 Práce na zamrzlých hladinách a tocích  
1 - 2 - 06 Záchrana osob při požárech  
1 - 2 - 07 Záchrana zavalených a zasypaných osob  
1 - 2 - 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost  
1 - 2 - 09-1 Vnikání do uzavřených prostor - Mechanické zábraby  
1 - 2 - 09-2 Vnikání do uzavřených prostor - Zamknuté dveře s cylindrickou vložkou, přídavné zámky a dveřní závory  
1 - 2 - 09-3 Vnikání do uzavřených prostor - Zaklaplé dveře s cylindrickou vložkou  
1 - 2 - 09-4 Vnikání do uzavřených prostor - Interiérové dveře  
1 - 2 - 09-5 Vnikání do uzavřených prostor - Okna a balkónové dveře  
1 - 2 - 09-6 Vnikání do uzavřených prostor - Uzamknutý automobil  

Požární taktika - hasební prostředky

číslo název
1 - 3 - 01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
1 - 3 - 02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA  
1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

 

číslo název
2 - 01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu
2 - 02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou  / 2. aktualizované vydání /
2 - 03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů
2 - 04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání  
2 - 05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F  

Požární taktika - věcné prostředky

číslo název
3-1-01 Používání  vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany

Dopravní nehody

číslo název
4-2-01 Konstrukce vozidel
4-2-02 Pracovní postupy při vyprošťování  
4-2-03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování  
4-2-04 Taktika zásahu při dopravních nehodách  
4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)  

 

METODIKA
pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
 

 

  2014
SIAŘ 3/14
SIAŘ 29/17
27. 1. 2014
27. 6. 2017
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 25/09 8. 6. 2009
SIAR 57/13 20. 12. 2013

NORMY ZNALOSTÍ

TEZE (témata) ODBORNÉ PŘÍPRAVY

 

Stanovení normy znalostí hasičů

 

SIAR 54/13 19. 12. 2013
Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku pro funkce

- Hasič

Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - strojník Č.j. MV-3270-2/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - technik chemické služby Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik chemické služby, chemik Č.j. MV-3270-4/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel čety Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku
- Hasič Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která disponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-8/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která nedisponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-9/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik technické služby a chemické služby Č.j. MV-3270-10/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik ochrany obyvatelstva Č.j. MV-3270-11/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva a velitel jednotky SDH Č.j. MV-3270-12/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Teze (témata) odborné přípravy pro funkce
- Hasič Č.j. MV-3270-13/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník Čj. MV-3270-14/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách
hasičských záchranných sborů podniků a členů  vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

SIAR 53/13
19. 12. 2013

 

Kurz vedoucích a velitelů složek IZS (K-IZS), Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 7. 9. 2016
 

Koncepce vzdělávání HZS ČR na roky 2016 - 2021, Č.j. MV-158426-2/PO-PVP-2016

15. 12. 2016

METODIKA
pro činnost na místě zásahu

OSTATNÍ

 

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ
uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV,
Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR,
Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
 se stavem ke dni 1. ledna 2019

    

   
  1996
SIAŘ 39/01 19. 10. 2001
SIAŘ 32/02 23. 9. 2002
  30. 6. 2003
  21. 4. 2005
SIAŘ 15/06 3. 4. 2006
 • Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost
  příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek
  tělesné zdatnosti a tělesné přípravy + změna + změna

SIAŘ 58/08
SIAŘ 39/14
SIAŘ 55/14
30. 12. 2008
19. 8. 2014
17. 12. 2014
SIAŘ 7/09
SIAR 34/10
3.2.2009
22. 6. 2010
SIAŘ 36/09
SIAŘ 13/10
SIAR 44/11
25. 8. 2009
22. 2. 2010
6. 12. 2011
SIAŘ 10/10 11. 2. 2010
SIAR 41/12 15. 11. 2012
SIAR 43/12
SIAŘ 24/16
19. 11. 2012
13. 4. 2016
SIAR 48/12 28. 11. 2012
SIAR 52/12 4. 12. 2012
SIAR 3/13
SIAR 1/14
16. 1. 2013
14. 1. 2014
SIAR 4/13
SIAŘ 20/16
18. 1. 2013
30. 3. 2016
SIAR 7/13 11. 2. 2013
SIAR 10/13 19. 2. 2013
SIAR 11/13 19. 2. 2013
SIAR 15/13 5. 3. 2013
SIAR 21/13 18. 3. 2013
SIAR 31/13 14. 5. 2013
SIAR 43/13 20. 9. 2013
SIAR 45/13
SIAŘ 25/16
25. 9. 2013
19. 4. 2016
SIAR 46/13
SIAŘ 49/14
7. 10. 2013
3. 11. 2014
SIAR 54/13 19. 12. 2013
SIAR 56/13 20. 12. 2013
SIAR 57/13
oprava
20. 12. 2013
27. 1. 2014
SIAŘ 11/14 25. 2. 2014
SIAŘ 36/14 29. 7. 2014
SIAŘ 38/14
SIAŘ 58/14
14. 8. 2014
19. 12. 2014
SIAŘ 42/14 25. 8. 2014
SIAŘ 43/14 25. 8. 2014
SIAŘ 6/15 4. 2. 2015
SIAŘ 7/15 6. 2. 2015
SIAŘ 9/15 18. 2. 2015
  X. 2015
SIAŘ 37/15 17. 12. 2015
  17. 12. 2015
  17. 12. 2015
  2016
SIAŘ 8/16 4. 2. 2016
SIAŘ 10/16 7. 3. 2016
SIAŘ 13/16
SIAŘ 21/16
7. 3. 2016
31. 3. 2016
SIAŘ 39/16 1. 8. 2016
SIAŘ 49/16 29. 11. 2016
SIAŘ 4/17 27. 1. 2017
SIAŘ 11/17 6. 2. 2017
SIAŘ 16/17 17. 3. 2017
SIAŘ 35/17 14. 9. 2017
SIAŘ 43/17 5. 12. 2017
SIAŘ 5/18
SIAŘ 43/18
7. 2. 2018
13. 9. 2018
SIAŘ 10/18 16. 2. 2018
SIAŘ 11/18 19. 2. 2018
SIAŘ 24/18 25. 5. 2018
SIAŘ 27/18 11. 6. 2018
SIAŘ 50/18 23. 10. 2018
 • Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2019 (Č.j. MV-119296-2/PO-IZS-2018)
            - příslušníků jednotek HZS krajů, Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu

            - příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR
            - zaměstnanců jednotek HZS podniků
            - členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků
            - soutěže, které jsou součástí odborné přípravy pro rok 2019
            - štábů HZS krajů a štábu MV-generálního ředitelství HZS ČR

  7. 12. 2018

KATALOGOVÝ SOUBOR
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

 

STČ-01/IZS 22. 12. 2004
01.2015
STČ-02/IZS 1. 7. 2007
STČ-03/IZS 25. 11. 2013
STČ-04/IZS 19. 12. 2016
STČ-05/IZS 12. 12. 2006
 • Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-145294-1/PO-IZS-2018)

STČ-06/IZS 1 / 2019
STČ-07/IZS 3 / 2010
STČ-08/IZS 11. 2. 2009
STČ-09/IZS 12 / 2016
STČ-10/IZS 1. 11. 2008
STČ-11/IZS 31. 3. 2011
STČ-12/IZS 7 / 2012
12/2015
STČ-13/IZS 1. 7. 2013
 • AMOK - útok aktivního střelce (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-68191/PO-IZS-2013)

STČ-14/IZS 1 / 2014
STČ-15/IZS 12 / 2015
 • Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-127508-6/PO-IZS-2017)

STČ-16A/IZS 12 / 2018

 

POMŮCKA
velitele
jednotky požární ochrany


Úvodní stránka + aktuální seznam
(Aktualizace: Prosinec 2016)

Dopravní nehody

11/2007

3/2009

3/2009

Kontrolní list

6/2010

6/2010

12/2014

12/2014
12/2014
12/2014
12/2014

12/2014

12/2014

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

6/2010

6/2010

11/2011

12/2012

12/2012

12/2014

Nebezpečné látky

3/2008

3/2008

3/2008

5/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

11/2011

Signály / Návody

11/2007

11/2007

11/2007

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

Zdravotnická
pomoc

12/2012

12/2012

12/2012

Slovník

5/2010

5/2009

5/2009

5/2010

12/2016

5/2010

11/2011

11/2011

12/2016


PRVNÍ POMOC
modelové situace

 

- Vyšetření a zajištění zraněné osoby do příjezdu ZZS (video v mp4)

2013

- Ukázky imobilizace a transportu (video v mp4)

2013

- Otevření uzavřených prostor (video v mp4)

2013

- Ošetření popálené a intoxikované osoby při požáru (video v mp4)

2013

- Dopravní nehoda (video v mp4)

2013

- Použití metody START u dopravní nehody autobusu (video v mp4)

2013

- První pomoc při zásahu s výskytem nebezpečné látky (video v mp4)

2013

Důležité informace

Tento souhrn předpisů vznikl s využitím grantu
Ministerstva vnitra České republiky.

Tvorbu a aktualizaci CD-ROM provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.
Kontakt: Ing. Martin Žaitlik (GSM 602 794 666)

Použito ilustrační foto - zdroj internet.